Finding My Prince Charming J.S.Cooper (review on Croatian and English)Može li se ikada ukrotiti playboy princa?


Kada je Lola Franklin odlučila studirati u inozemstvu, nikada nije ni sanjala da će imati burno romantičan vikend sa zgodnim tipom prije no što joj počnu predavanja.


I nikada nije računala na to da bi joj zgodan tip mogao biti profesor. Ili princ. Ili najveći kreten kojeg je ikada upoznala.


Xavier Van Romerius je playboy princ Europe i voli svoj ​​život. On ne ulazi u veze i ne planira se ženiti. No kada vidi Lolu Franklin kako koketira s njegovom mlađem bratom Sebastianom, on shvati da možda trebao razmisliti o svojim idejama o ljubavi prije no što krivi princ dobije djevojku.


Ocjena 2/5


UGH. NIKAD NE SUDI KNJIGU PO KORICAMA.
Jedna lekcija koju mi je stvarno teško naučiti i očito mi ne ide.


Kad sam vidjela ovu preslatku naslovnicu djevojke u fantastičnoj haljini i još boljim štiklama s odličnom pozadinom (a da ne pričam o kratkom sadržaju), znala sam da ću je čitati preko godišnjeg jer nije preduga i činila se zanimljivom. Oh, kako li sam bila u krivu.


Uglavnom, knjiga ima zanimljiv početak. No kad se ispostavilo da joj je prijateljica Anna bedasta, a Xavier stvarno seronja, onda više nije bilo zanimljivo i samo sam čitala tek toliko da ne ostavim knjigu nedovršenu.


Lola je dvadeset jednogodišnja djevojka koja je došla na godinu dana studirati povijest umjetnosti u London. Pomislih, jupi London, napokon ću čitati neke lijepe opise Londona . . . kad ono figu, od Londona niti L tu i tamo koji spomen muzeja bez nikakvog opisa nažalost. :(


Dalje, Anna, Lolina najbolja prijateljica koja će godinu dana studirati književnost je maloumna u najmanju ruku. Hormoni su joj totalno ludi i skoro da se ne objesi svakom drugom zgodnom frajeru za vrat. Onak, ženo, daj se opusti malo ne moraš se tak ponašat! A i grozna je kao najbolja prijateljica. Užasno sebična.


Xavier. Da, princ. Kreten. Sereonja. Budala. Idiot. Mogla bih ovako do sutra. Najiritantniji muški lik ikad!! I sve te njegove rečenice i uleti su totalno glupi. Pravo muško se nikad ne bi ponašalo kao on. A to kako se on ponaša prema Loli je užasno. Prvo je mislio da je prostitutka i nakon što se sto puta uvjerio da nije prostitutka on ju i dalje tako naziva i svakakvim drugim nazivima zbog kojih bi od mene zaradio šamar. A još je gluplje što mu Lola to dopušta jer se ona jadnica ne može oduprijeti svoj toj kemiji između njih unatoč tome što ju svako malo uvrijedi i iskorištava za javnost. Ah, glupače.


Uglavnom, i sami možete vidjeti da mi se ova knjiga nije nešto svidjela. Nije za mene, ali postoje neki kojima se ipak svidjela (na Goodreadsu).


Finding My Prince Charming J.S.Cooper


Can a Playboy Prince ever be tamed?

When Lola Franklin decided to study abroad she never anticipated embarking on a whirlwind weekend romance with a hot guy before classes started.

And she certainly never counted on the hot guy being her new professor. Or a Prince. Or the biggest asshole she had ever met.

Xavier Van Romerius is the playboy Prince of Europe and he loves his life. He doesn’t do relationships, and never wants to get married. But when he sees Lola Franklin flirting with his little brother Sebastian, he realizes that maybe he needs to rethink his ideas about love before the wrong Prince gets the girl.


Rating 2/5


UGH. Never judge a book by its cover.
One lesson that is too hard to learn and I'll never learn it.
When I saw this sweet cover of a girl in fantastic dress, even better high heels and with an excellent background (not to talk about short summary), I knew that I'd read it over the holiday as it was not too long and it seemed interesting. Oh, how I've been wrong.


Anyway, the book had interesting beginning. But when it turned out that her friend Anna is silly and Xavier real jerk, it was no longer interesting, and I read it just that I wouldn’t leave book unfinished.


Lola is a twenty-one year old who had come for a year to study art history in London. I thought, yay London, I’ll finally read some beautiful descriptions of London when . . . smoke and mirrors, of neither London nor L, only mentions of museums here and there but unfortunately without description. :(


Further, Anna, Lola's best friend who will study literature for a year is feeble-minded to say the least. Her hormones are totally crazy and she almost jumps on any hot guy. Like, girl, relax a little bit, you do not have to act like that! And she is awful as a best friend. She’s terribly selfish.


Xavier. Yes, Prince. Jerk. Jackass. Fool. Idiot. I could go on like this until tomorrow. The most annoying male character ever! And all those of his sentences and burst are totally stupid. The real man would never have behaved as he did. And the way how he treats Lola is terrible. First he thought she was a prostitute, and after a hundred times she convinced him that she is not a prostitute he still calls her all sorts of names, he would earn a slap from me. And even stupider is that Lola permits it because, the poor thing, cannot resist all this chemistry between them despite every now and then he insults her and uses her for public. Ah, jerks.Anyway, you can see for yourself that I didn’t like this book. It’s not my cup of tea but you can find people who liked it (on Goodreads).

Primjedbe